PRZEDSZKOLE

NIEPUBLICZNE

Lublin, ul.  MELOMANÓW 2  (Czechów)
Lublin, ul.
  URBANOWICZA 5  (Felin)

Lublin ul. MELOMANÓW 2 (Czechów)
Lublin ul. URBANOWICZA 5 (Felin)
e-mail: przedszkoleswiatmarzen@gmail.com
tel: 510 368 650 – do godz.15
tel: 603 097 104 – po godz.15

REKRUTACJA  – oddział na ul. Urbanowicza
rok 2024/2025 (lista rezerwowa)

* wszystkie pola w formularzu są obowiązkowe!

FORMULARZ REKRUTACYJNY

DANE DZIECKA


ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA


ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKAMATKA/OPIEKUN PRAWNY


OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY


ADRES ZAMIESZKANIA


ADRES ZAMELDOWANIA


ZGODY

ZGODA 1 – Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych w/w formularzu przez Przedszkole Niepubliczne Świat Marzeń na potrzeby rekrutacji.
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

ZGODA 2 – Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych na stronie www naszego przedszkola. 

ZGODA 3 – Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez witrynę.

Formularz w formie dokumentu do druku << POBIERZ >>