PRZEDSZKOLE

NIEPUBLICZNE

Lublin, ul.  MELOMANÓW 2  (Czechów)
Lublin, ul.
  URBANOWICZA 5  (Felin)

Lublin ul. MELOMANÓW 2 (Czechów)
Lublin ul. URBANOWICZA 5 (Felin)
e-mail: przedszkoleswiatmarzen@gmail.com
tel: 510 368 650 – do godz.15
tel: 603 097 104 – po godz.15

ZAJĘCIA

♦ JĘZYK ANGIELSKI

Kontakt z językiem w przedszkolu daje dzieciom szanse nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej. Dzieci uczą się podstawowego słownictwa oraz zwrotów, wydają pomiędzy sobą komendy. Nauka prowadzona jest z wykorzystaniem śpiewu, tańca, wszelkiego rodzaju zabaw, dzieci wykonuje prace plastyczne i manualne. Gry planszowe typu memory czy układanki uatrakcyjniają wprowadzanie i utrwalanie materiału językowego. Pozytywne doświadczenia dzieci z językiem obcym w przedszkolu będą z pewnością stanowiły mocny fundament do kontynuowania nauki na dalszych szczeblach edukacji.

♦ TANIEC

“Taniec to rodzaj sztuki polegający na odpowiednim zestawieniu następujących po sobie ruchów ciała, powiązanych rytmicznie z towarzyszącą im muzyką”.
Nauka tańca w przedszkolu ma za zadanie zapoznać dzieci z muzyką oraz z ruchem, a także rozbudzić artystyczne potrzeby zarówno dziecka jak i jego rodziców. Podczas zajęć tanecznych przedszkolaki uczą się prostych elementów tańca, które mają na celu przygotowanie pod względem fizycznym i psychicznym dzieci do wykonywania bardziej zaawansowanych układów tanecznych.

♦ RYTMIKA

Rytmika to wszechstronna metoda słuchowo-ruchowa, która jest ściśle powiązana z muzyką. Zajęcia odbywają się również przy wykorzystaniu różnorodnej literatury muzycznej. Podczas rytmiki dziecko poprzez zabawę przyswaja sobie podstawowe wiadomości z zakresu muzyki.

Rytmika:
* rozwija inteligencję emocjonalną dzieci a także ich wrażliwość,
* potrafi wprawić w dobry nastrój jak również uspokoić i wyciszyć,
* rozwija pamięć oraz podzielność uwagi dziecka,
* kształci refleks i spostrzegawczość dziecka,
* rozwija odpowiedzialność za siebie i za inne dzieci,
* rozwija wrażliwość dziecka na piękno muzyki,
* pobudza wyobraźnię.

♦ SENSOPLASTYKA

Sensoplastyka® to marka zajęć rozwojowych dla dzieci w każdym wieku. Jej głównym celem jest wspieranie rozwoju kompetencji intra i interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym.
Główną zasadą pracy na zajęciach Sensoplastyka® jest to, że wszelkiego rodzaju materiały sensoryczne to wyłącznie bezpieczne produkty spożywcze. Na zajęciach nigdy nie używa się produktów mięsnych, mlecznych i alkoholu. Osoba prowadząca przygotowuje wolną przestrzeń w taki sposób, aby stworzyć warunki do samodzielnego działania. Podczas zajęć dzieci pracują na otwartej przestrzeni – podłodze, ziemi, na plandece. Nigdy nie pracują przy stolikach! Dzięki takiej organizacji przestrzeni dzieci mają zapewnioną swobodę w wyborze pozycji do pracy i swobodę poruszania się. Materiały do zajęć przygotowuje się w łatwo obsługiwanych pojemnikach, tzn. takich z których dzieci mogą z łatwością korzystać, bez proszenia o pomoc. Na zajęciach Sensoplastyka® to dziecko jako twórca decyduje, czy dane produkty ze sobą połączy i czy w ogóle to zrobi.

♦ TEATR

Zabawy teatralne to bardzo ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Łączą one wszelkie typy ekspresji dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej i słownej. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zajęcia teatralne rozwija ich wyobraźnię, doskonali mowę, ćwiczy pamięć, rozwija płynność ruchów a także zwiększa poczucie własnej wartości.

♦ LOGORYTMIKA

Są to zajęcia grupowe, których podstawą jest aktywna zabawa przy wykorzystaniu rytmu muzyki. Ćwiczenia oddechowe, głosowe, artykulacyjne i słuchowe są umiejętnie wplecione w atrakcyjne dla dzieci aktywności ruchowe i muzyczne. W trakcie zajęć dzieci rozwijają umiejętności słuchowe, ruchowe oraz słuchowo-ruchowe. Odpowiednie dobranie ćwiczeń wykorzystujących rytm w elementach terapii logopedycznej, stymuluje najważniejsze czynności będące podstawą do rozwoju mowy- motorykę i słuch. Ponadto forma zajęć opierająca się na zabawie w grupie wspiera rozwój społeczny oraz sprzyja kształtowaniu kompetencji komunikacyjnych. Do realizacji zajęć wykorzystujemy różnorodne pomoce dydaktyczne oraz szeroki wachlarz instrumentów perkusyjnych i muzycznych.

♦ WARSZTATY UKULELE

Ukulele to idealny instrument do rozpoczęcia przygody z muzyką. Technika gry jest taka sama jak na gitarze, ale ukulele jest znacznie mniejsze, przez co łatwiej mieści się w dziecięcych dłoniach. Instrument posiada tylko 4 struny, dlatego proces nauki jest znacznie prostszy. Już po pierwszych zajęciach dziecko potrafi zagrać kilka akordów. co działa motywująco na dziecko. Ten mały uroczy instrument daje dziecku możliwość zdobywania doświadczeń i rozwijania pasji muzycznych.

♦ BALET

Taniec klasyczny jest najlepszym sposobem na kształtowanie sylwetki, świadomości własnego ciała oraz gracji. Jest jedyną techniką taneczną, która rozwija obydwie półkule mózgu, uczy koordynacji, samodyscypliny a także umiejętność pracy w zespole. Balet stanowi podstawy wszystkich technik tanecznych.

♦ AUDYCJE MUZYCZNE

Audycje muzyczne to lekcje muzyki na żywo, podczas których słuchamy różnych utworów – nie tylko muzyki klasycznej, lecz także rozrywkowej, filmowej, kolęd czy utworów z bajek. Podczas audycji muzycznych dzieci poznają instrumenty – również te nieco mniej popularne, dowiadują się, jak się na nich gra, do jakiej grupy instrumentów one należą. Opowiadam też o różnych formach, stylach i gatunkach muzycznych.

Wszelkie dodatkowe zajęcia będą ustalane bezpośrednio z rodzicami.
obraz-kolo04
obraz-kolo07
obraz-kolo08