Dołącz do nas na Facebooku

PRZEDSZKOLE


 

NIEPUBLICZNE

LUBLIN ul. MELOMANÓW 2
ikona email przedszkoleswiatmarzen@gmail.com
  ikona telefonu 510 368 650 - do godz.15
ikona telefonu 603 097 104 - po godz.15

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola "Świat Marzeń" rok szkolny 2018/2019
* (wszystkie pola wymagane)

DANE DZIECKA

imię/imiona
nazwisko
PESEL
data urodzenia
miejsce urodzenia

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA

kod pocztowy/miejscowość
ulica, nr domu/mieszkania

ADRES ZAMELDOWANIA DZIECKA

kod pocztowy/miejscowość
ulica, nr domu/mieszkania
* * *
Inne ważne informacje
o dziecku, tj. choroby, alergie,
diety pokarmowe, itp.
Godziny, w jakich dziecko
będzie przebywać
w przedszkolu
Osoby upoważnione do odbioru
dziecka z przedszkola:
* * *

MATKA/OPIEKUN PRAWNY

imię
nazwisko
data urodzenia
wykształcenie
nazwa i miejsce pracy
pesel
telefon kontaktowy
e-mail

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY

imię
nazwisko
data urodzenia
wykształcenie
nazwa i miejsce pracy
pesel
telefon kontaktowy
e-mail

ADRES ZAMIESZKANIA

kod pocztowy/miejscowość
ulica, nr domu/mieszkania

ADRES ZAMELDOWANIA

kod pocztowy/miejscowość
ulica, nr domu/mieszkania
Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych w/w formularzu przez Przedszkole Niepubliczne Świat Marzeń na potrzeby rekrutacji.
Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości przedszkolnych na stronie www naszego przedszkola.

Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez witrynę.

* * *

Formularz w formie dokumentu do druku << POBIERZ >>


BEZPIECZEŃSTWO

Jednym z podstawowych zadań nauczycieli i opiekunów jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola, placu zabaw, jak i poza nim...

Zobacz więcej

DOBRE WYCHOWANIE

Dobre wychowanie przedszkolaka to jeden z głównych celów opiekunów, ale także rodziców. Współnie z nimi staramy się wprowadzać różne cele i sposoby wychowania...

Zobacz więcej

WSZECHSTRONNY ROZWÓJ

Rolą przedszkola jest wszechstronne oddziaływanie na rozwój dziecka min. poprzez zmianę zachowań, sposobu myślenia. Przygotowuje dziecko do nauki w szkole...

Zobacz więcej

WYKWALIFIKOWANA KADRA

Naszą kadrą jest zespół wykwalifikowanych, wykształconych, zaangażowanych nauczycieli, opiekunów i innych pracowników, którzy dbają o przyjazną i ciepłą...

Zobacz więcej

Top
logo
LUBLIN ul. MELOMANÓW 2
e-mail: przedszkoleswiatmarzen@gmail.com
tel: 510 368 650 - do godz.15
tel: 603 097 104 - po godz.15

Copyright Przedszkole Niepubliczne ŚWIAT MARZEŃ Lublin ul. Melomanów 2, Czechów (dawna ul. Koncertowa 8)